Hypotheek

De adviseurs van FAG Advies BV zullen tijdens het éérste bezoek, na de kennismaking, bij u thuis inventariseren hoe uw situatie is.

Op basis van uw huidige situatie, financiële positie, kennis en ervaring, uw doelstelling(en) en risicobereidheid, zullen onze adviseurs vervolgens en zo nodig een aantal voorstellen uitwerken.

Deze voorstellen zullen tijdens het tweede bezoek nader worden toegelicht in een persoonlijk gesprek. Aan de hand van deze toelichting zal worden uitgelegd welke hypotheekgoed aansluit op de verkregen informatie en past bij uw situatie en wensen. Het is voor u en de adviseur van groot belang dat het gepresenteerde advies helder en duidelijk is. Het is immers één van de belangrijkste beslissingen in een mensenleven.

Hebt u nog geen eigen woning, bent u zich aan het oriënteren of wilt u over sluiten, dan kunt u met onze rekenmodule: maximale ‘hypotheekberekening’ een indicatie krijgen van wat er eventueel mogelijk is. Juist in deze fase is het van groot belang tijdig een afspraak te maken om u te laten voorlichten over de mogelijkheden in uw situatie.

Informatie over de inhoud van onze dienstverlening, de kosten van onze werkzaamheden en de wijze waarop deze worden gefinancierd vindt u in bijgaand dienstverleningsdocument.